DUYURU: Lütfen gizli yanıtınızı unutmayın. Sitede gerçekleştireceğiniz tüm işlemlerde gizli yanıt sorulacaktır!. Please don’t forget your Secret Answer ! For the following activities that you will do in the website your answer will be necessary.
Giriş Yap
Kale Sahipleri

KURALSIZLAR Tax: 20%

Server Durumu
215 / 2500
9%
Unique ve Special Time Saatleri

Normal uniqueler kesildikten 15-20 DK sonra tekrar çıkmakta ve extra Silk ve Gold ödülü vermektedir. Silk miktarı uniquenin leveline göre değişir. Örneğin TG 1 silk ROC 50 Silk.. Ayrıca her ayın 1.günü Unique Rank tablosu sıfırlanır ve ilk 3 oyuncuya 50-30-20 TL ödül verilir. Eğer bir uniquenin yenisi düşmüyorsa mutlaka düşen kesilmemiştir. Bulup keserseniz yenisi düşer.. Unique saklamak serbesttir...

Medusa Çıkış Saatleri

16:35 ~ 23:35 içeri girme süresi 15 Dk  (TL Scroll + Gold ve Silk ödüllüdür)

ROC Çıkış Saatleri

16:48 ~ 21:48 ROC Kesme süresi 60 Dk. (TL Scroll + Gold veSilk ödüllüdür)

Special Time Kervan Saatleri

08:01 ~ 10:05 ~ 11:31 ~ 13:00 ~ 15:31 ~ 17:01 ~ 18:05 ~ 20:31 ~ 21:45 ~ 23:05 ~ 01:01 ~ 02:30 ~ 04:01

(ilk notice uyarıdır ve hazırlık için 30 Dk zamanınız vardır. 2.noticede Taklamakan'da Special NPC'de kervan malları görünür olur ve alırsınız. Aldığınız kervan mallarını Niya Remains'deki Togui Mağarasında bulunan NPC'ye 30 Dk içerisinde satarsanız 5 yıldız kervandan yaklaşık 2,7b Gold kazanırsınız. Parti ile çekerseniz bu rakam 3b'ye kadar çıkabilir)